2018/07/15 - 11:53 م

Welatê min

Welatê min

navê te xwṣ û ṣekir û ṣîrîne

li hemû duniyayê wek te qet nîne

bi dengê hemiyan

bi rengê gulan

em bi hêvîne

ku ve em biçin bê te em nabin

li te vegerin dil bi evîne

barana bihar li ser me bi barîne

Ṣoreṣa azadî li me jîne

bi te hat hildan erd û ezman

bi te xweṣ bû gelê kurdan

ciyan ṣahî bû bi qemṣlo û efrîn û koban

rogava bi kêf e bi ṣêrên çiyan

بقلم :أ.فالنتينا رشيد