14 SUBAT
14 SUBAT

Di 14 sibatê de

14Subat
14Subat

Di 14 sibatê de

rengê sor balaf dibe

dengê dilan radibe

çavên dildara bi ṣewqe

bi xeme yara çi diyar bike

ciyan digohire  bihuṣta sor

ey dilo tu didî ewaza evîna zor

Ez jî dildar axa te me

ez zanim tu bi xeme

ey yara milyonan

serê xwe rake

bi navê evîna rastî banke

di hemû cecina  emê li te diyar kin

bi xwîna sor axa te fîdakin

welata ṣîrîn

بقلم :أزفالنتينا رشيد